Dostępność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu się opłaca!

Laptop z widokiem okładki Raportu CSR

Coraz większe grono firm i przedsiębiorstw poza swoim statutowym działaniem dostrzega potrzebę pewnej misji. To społeczna odpowiedzialność biznesu – całościowy obraz zarządzania organizacją uwzględniający społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty jej funkcjonowania. Mówiąc prościej, to działania, które mają na celu nie tylko przyniesienie finansowych zysków dla danej instytucji, ale również uwzględniają potrzeby społeczeństwa. To wrażliwość na aktualne problemy, takie jak ochrona środowiska, wsparcie dla rozwoju nauki i edukacji, działalność charytatywna, czy działalność na rzecz lokalnych społeczności.

Podsumowaniu tego rodzaju działań służą roczne Raporty CSR. Ogólnodostępne publikacje w formacie PDF oraz strony internetowe, gdzie prezentowane są informacje o działalności społecznej danej organizacji. Dostęp do nich ma każdy z nas, każdy pod warunkiem, że instytucja zadba o ich cyfrową dostępność.

Standard dostępności WCAG 2.0 ma odniesienie nie tylko do serwisów internetowych, ale również do plików PDF. Jeśli autor publikacji uwzględni i zastosuje wytyczne określone przez standard, dodatkowo podniesie jej społeczny walor. Dzięki temu będzie ona mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców, także do osób z niepełnosprawnościami. Takie rozwiązanie pozwoli np. osobom niewidomym, korzystającym ze wsparcia programów czytających zapoznać się z treścią dokumentu. Trudno wyobrazić sobie działanie, które lepiej wpisuje się w idee i prospołecznego ducha, dla których powstają Raporty CSR.

Argumentów przemawiających za dostosowaniem dokumentów jest wiele. Jeśli chcemy pomagać i mamy takie możliwości, nie róbmy tego wybiórczo. Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami z pewnością nie wspiera społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy dostępność się opłaca? Szczerze wierzymy, że tak, ponieważ liczy się każda osoba, każdy klient, pracownik, partner biznesowy. Dzięki temu budujemy, wspieramy, pomagamy. Często, to nie zła wola, a jedynie brak świadomości powoduje, że wykluczamy cyfrowo, warto więc mówić głośno, a nawet chwalić siebie i innych jeśli tylko nadarzy się ku temu okazja.

Dlatego z dumą i ogromną radością obserwowaliśmy Galę 10-lecia konkursu „Raporty Społeczne” organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte, podczas której podwójnie uhonorowano Bank Zachodni WBK. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2015 „Pomagamy klientom w rozwoju” otrzymał nagrodę internautów oraz dziennikarzy. Co dla nas, szczególnie ważne, mogliśmy wspierać dostępność tej publikacji. Raport posiada certyfikat zgodności ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA, który potwierdza jego dostępność dla osób o specjalnych potrzebach.

Nagrodzony raport jest już drugim, który przygotowaliśmy w wersji dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących. Tym samym spełniliśmy jedno z oczekiwań naszych interesariuszy wyrażone podczas sesji dialogowej w ubiegłym roku. I choć w tym roku taki postulat się nie pojawił, to było dla nas oczywiste, że będąc bankiem, który z sukcesem wdraża Program „Obsługa bez barier”, taką formę raportowania traktujemy już jako standard. – komentuje Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku Zachodnim WBK.

Tablet z widokiem okładki Raportu CSR

To wspaniale, że Raport wyróżniły akurat te grupy odbiorców: internauci oraz dziennikarze. Mamy zatem silny argument w walce ze stereotypem, mówiącym o tym, że to co dostępne jest nieatrakcyjne wizualnie dla pozostałych użytkowników. Dostępność nie razi w oczy, jest subtelna, ukryta, nie przeszkadza, może jedynie pomóc.

Problem dostępności dokumentów publikowanych w Sieci jest szczególnie palący. Dotyczy bowiem wszystkich publikacji w Internecie. Niezliczone ilości plików i treści, które są niedostępne, milczą nie niosąc ze sobą żadnego przekazu. Niestety wśród nich, również te publikowane przez organy administracji państwowej, która ma obowiązek zapewnić równość dla wszystkich obywateli, nie są dostępne.

Dbając o dostępność nic nie tracimy, za to korzyści z niej płynące są największą nagrodą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + 1 =