Implant mózgowy – umożliwi widzenie kształtów osobom niewidomym

Grafika z napisem Implant mózgowy umożliwi widzenie kształtów osobom niewidomym

Wzrok jest jednym z naszych najważniejszych zmysłów, które każdy człowiek nabywa podczas narodzin i wykształca w młodzieńczych latach życia. Wiele osób nie wyobraża sobie w ogóle samodzielnego funkcjonowania bez tego narządu, ponieważ to właśnie tym zmysłem odbieramy najwięcej informacji z naszego otoczenia.

Jednak na całym świecie żyje kilkadziesiąt milionów osób niewidomych, które muszą sobie radzić w codziennych czynnościach bez użycia wzroku. Na szczęście nowoczesna technologia ciągle idzie szybko do przodu i co róż w mediach oraz w Internecie można przeczytać wiadomość, o powstaniu innowacyjnego wynalazku dla osób z dysfunkcją wzroku, który ma pomóc im w samodzielnym funkcjonowaniu.

W ostatnich dniach, została opublikowana informacja o stworzeniu i przetestowaniu specjalnego implantu, który ma pozwolić na zobaczenie chociaż części naszego otoczenia osobie niewidomej i o tym nowoczesnym rozwiązaniu opowiem kilka słów w poniższym tekście.

Implant mózgowy, został opracowany przez hiszpańskich i holenderskich naukowców, który w założeniu ma pozwalać na widzenie przez osoby niewidome, znajdujących się wokół nas różnych kształtów i obiektów. Po stworzeniu tego implantu, holenderski Instytut Neuronauki oraz hiszpański uniwersytetu Miguela Hernándeza, przeprowadził praktyczne badania na osobie z dysfunkcją wzroku. Pierwszą pacjentką została 57 letnia niewidoma Hiszpanka Bernardeta Gómez, która nie widzi od 16 lat.

Wszczepiono jej do mózgu 4-milimetrowy implant złożony z 96 elektrod, który stymuluje korę wzrokową. Implant ten, jest to specjalny odbiornik elektrycznych sygnałów, które u widzącej osoby mają swoje miejsce w siatkówce ludzkiego oka. Jednak w tym przypadku takim nadajnikiem była sztuczna siatkówka zamontowana na specyficznych, wykonanych do tego celu okularach. Zadaniem tej specjalnej siatkówki jest rejestrowanie padających na okulary fotonów, które dalej przetwarzane są w elektryczne sygnały i następnie przesyłane są do mikroskopijnych elektrod, gdzie każda ma długość 1,5 mm, które składają się na implant podłączony do kory czołowej.

Pacjentkę poddano szczegółowej obserwacji, która nie wykazała żadnych komplikacji, a naukowcy nie zaobserwowali negatywnego wpływu implantu na mózg pacjentki. Natomiast efekty przeprowadzonego badania, były bardzo obiecujące, ponieważ niewidoma Hiszpanka, mogła po dwóch miesiącach od wszczepienia implantu, ponownie po 16 latach zobaczyć i rozpoznać wzory oraz różne litery, a nawet samodzielnie zagrać w prostą grę komputerową o nazwie Pacman.

Niestety, kiedy po 6 miesiącach, implant został usunięty z ciała Hiszpanki, przestała ona znowu cokolwiek widzieć. Dłuższe przetrzymywanie tego innowacyjnego wynalazku w ciele Bernardety Gómez, było na ten moment dosyć ryzykowne dla zdrowia pacjentki, ale naukowcy są bardzo zadowoleni i z dużą nadzieją patrzą w przyszłość.

Powyższe przeprowadzone testy, były krokiem milowym na drodze do prac nad tym, aby osoby niewidome mogły kiedyś odzyskać chociaż częściowe widzenie otaczającej nas rzeczywistości. Szef Holenderskiego Instytutu Mózgu. – prof. Pieter Roelfsema poinformował, że od jakiegoś czasu współpracują oni z hiszpańskim uniwersytetem nad opisywanym w tym artykule innowacyjnym rozwiązaniem. Dodatkowo wskazuje on, że były wykonywane także wcześniejsze testy, przeprowadzane na małpach i już wtedy przynosiły one obiecujące wyniki, ale dopiero badania przeprowadzone z niewidomą Hiszpanką są uznawane za przełomowe w tej dziedzinie. Jego zdaniem już w ciągu 10 najbliższych lat, będzie możliwe wprowadzenie na światowy rynek implantu, który pozwoli widzieć osobom niewidomym.

Nowoczesne technologie coraz bardziej pomagają i pozwalają osobom z niepełnosprawnościami, na samodzielne funkcjonowanie i łatwiejsze radzenie sobie w życiu codziennym. Powstawanie innowacyjnych produktów jak widać w powyższym przypadku, może nawet pozwolić osobom niewidomym na dostrzeżenie, jakie kształty i obiekty znajdują się w okuł nas. Dlatego warto jest poczekać jeszcze kilka, kilkanaście lat, aż pracę i badania nad takimi nowoczesnymi rozwiązaniami zakończą się, a na pewno wiele z nas będzie mogło liczyć na lepsze życie w przyszłości.