Zgoda na dostępność? – krok bliżej do dostępności www

Komisja Europwjska logo

Dostępne mają być zarówno strony www jak i aplikacje mobilne organów publicznych: m.in. administracji, szpitali, uniwersytetów, bibliotek. To wynik kompromisu jaki 3 maja został ogłoszony przez Komisję Europejską, w sprawie dostępności publicznych stron internetowych. Szczegóły wynegocjowanego dokumentu już wkrótce :)

„Po ponad dwóch latach zakończył się trilog między negocjatorami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady, czyli państw członkowskich. Teraz dokument formalnie musi zatwierdzić Parlament Europejski i Rada. Następnie zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy na transpozycję tekstu do swojego ustawodawstwa krajowego.

W grudniu 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych organów sektora publicznego. UE zobowiązywał do tego artykuł 9 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, który nakazywał podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym, na równych zasadach z innymi osobami, między innymi technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w tym Internetu.

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 opiera się na konwencji i zawiera działania w kilku obszarach priorytetowych, w tym dostępności stron internetowych, których celem jest „zapewnienie dostępu do towarów i usług, w tym usług publicznych i urządzeń pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością.”

Przydatne linki:

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 + 5 =