Unia Europejska rozpoczyna prace nad dostępnością komercyjnych urządzeń i usług

Konferencja European Accessibility Act

Po wejściu w życie przepisów EAD, możemy się spodziewać większej dostępności m.in. usług bankowych i bankomatów, komputerów, telefonów i urządzeń telewizyjnych, telefonii, w tym numerów alarmowych oraz usług audiowizualnych, systemów transakcyjnych, stron internetowych, usług mobilnych, książek elektronicznych i e-handlu.

Nowa dyrektywa stanowi uzupełnienie obowiązujących wymagań dla sektora publicznego zawartych w prawie zamówień publicznych, zasadach korzystania z funduszy unijnych oraz projekcie dyrektywy w sprawie dostępności publicznych stron www.

EAD definiuje dostępność zgodnie z ideą uniwersalnego projektowania. Dokument zapowiada stworzenie podstaw dla monitorowania i sprawozdawczości. Metodologia zawarta w tej dyrektywie ma mieć zastosowanie także do stron internetowych organów sektora publicznego.
W najbliższych tygodniach Komisja Europejska przeprowadzi konsultacje społeczne projektu. Każda z organizacji będzie mogła przesłać uwagi. Projekt nowej dyrektywy dostępny jest w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej. Następnie nad dokumentem prace rozpocznie Parlament Europejski i Rada.

*Źródło zdjęcia: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6231_en.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 + 2 =