Po co nam ta dostępność?

Znak Stopu

Mamy kwiecień 2016 roku. To już niemal 4 lata od momentu wejścia w życie Rozporządzenia o KRI. Od czerwca 2015 roku wszystkie nowo powstałe serwisy powinny spełniać wymogi dotyczące standardu WCAG 2.0 na poziomie AA. Jak jest w rzeczywistości?
Patrząc przez pryzmat badań jakie przeprowadzono w ramach Raportu Dostępności i analizując sytuację – kwestia ta pozostawia wiele do życzenia. Pokazuje to także, jak wiele pracy stoi jeszcze przed administratorami, redaktorami oraz twórcami stron www, by podnosić swą wiedzę oraz świadomość. Należy pamiętać, że likwidacja barier, włączenie cyfrowe i społeczne, dostępność e-usług nie są wyłącznie sloganami czy niepotrzebnymi działaniami, stratą czasu. Osobiście widzę w tym sens – nie tylko poprzez własne potrzeby, ale przede wszystkim z uwagi na potrzeby innych osób.

A co jeśli poprzez brak dostępności serwisu www doprowadzimy do dyskryminacji? Idąc dalej – przyczynimy się do zwolnienia osoby – użytkownika technologii asystującej – z pracy, gdyż z powodu barier w dostępie do treści i funkcji jakie posiada portal internetowy, uniemożliwimy jej tym samym wykonywanie podstawowych obowiązków, będących w zakresie pracy jakie posiada?

Niestety taka sytuacja ma właśnie miejsce. Kiedy w październiku 2015 pojawiła się nowa wersja serwisu Portal Promocji Eksportu – trade.gov.pl serwis otworzy się w nowym oknie zaczęły się również problemy jednej z osób pracujących w oparciu o wyżej wymieniony serwis. Nowy projekt portalu nie spełnia wymagań dotyczących standardu WCAG 2.0 – a powinien!

Portal trudny, a w niektórych miejscach niedostępny dla obsługi bezwzrokowej. Tak przygotowany serwis internetowy zawęża moje możliwości obsługi, a w niektórych miejscach całkowicie pozbawia mnie dostępności do zawartych w nim treści. Znacząco wpływa to na jakość wykonywanej przeze mnie pracy. Podczas użytkowania portalu napotkałam na wiele barier w dostępie do informacji m.in. w zakresie: możliwości wyboru branży podczas wypełniania formularza rejestracji; w formularzu rejestracji nieczytelny sposób dodawania logo, pola edycji przeznaczone do zamieszczenia opisu firmy w wybranej wersji językowej nie są nazwane; ograniczony dostęp do wyszukiwarki wydarzeń; ograniczony dostęp do formularza „zaproponuj wydarzenie”, w miejscu wybierz branżę (trudno odgadnąć jak dodać wydarzenie, nie widać listy wybranych branż); nie widać listy wyboru języka strony; nieczytelne przejście na stronę tekstową, trudno rozpoznać co się zmieniło – użytkownik technologii asystujących „korzystający” z ww. serwisu.

Analiza ekspertów potwierdziła te zarzuty, ujawniając jednocześnie znacznie więcej błędów. Zaistniały problem zgłoszono administratorowi. Niestety jest on wyjątkowo opieszały w swych działaniach, działając ewidentnie na szkodę swych użytkowników. Co najważniejsze, brak dostępności serwisu uniemożliwia normalną, samodzielną pracę użytkownikom technologii asystujących. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i nie powinna mieć miejsca. Przykład ten pokazuje jak ważną role odgrywa dostępność w naszym codziennym życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

9 + 1 =