ARIA – role, właściwości

ARIA - role, właściwości

Aria oferuje 3 podstawowe elementy ułatwiające komunikację programu czytającego z przeglądarką.

Role (Roles)

Role przekazują informacje do aplikacji asystujących, że opisany nimi element jest czymś innym niż wynika to z jego znacznika. Większość znaczników HTML posiada swoją domyślną rolę i dzięki temu są osiągalne np. dla programów czytających poprzez skróty klawiaturowe opisane w poprzednim artykule „ARIA, wszędzie ARIA – wstęp„. Przykładem może być znacznik <h1>, który pełni rolę nagłówka pierwszego poziomu. Znacznik <button>  pełni rolę przycisku, a znacznik <a href=""> pełni rolę odnośnika. Na tym polega właśnie ich semantyka.

The day has past delightfully. Delight itself, however, is a weak term to express the feelings 400-101 pdf of 100-105 itexamlab.com 300-115 questions a naturalist 100-105 itexamlab.com who, 100-105 itexamlab.com for the 100-105 itexamlab.com first time, has been wandering by himself 300-115 questions in 300-115 questions a 400-101 pdf 100-105 itexamlab.com Brazilian forest. Among the multitude of striking objects, the general luxuriance of the vegetation bears away the victory. The elegance 100-105 itexamlab.com of the grasses, the novelty of the parasitical plants, the beauty of the flowers, the glossy green 300-115 questions of the foliage, all 300-115 questions tend to this end. A most paradoxical mixture of 400-101 pdf 100-105 itexamlab.com sound and silence pervades 100-105 itexamlab.com the shady parts 300-115 questions of the wood.

The 400-101 pdf geology 400-101 pdf 300-115 questions of the surrounding country possesses 300-115 questions 400-101 pdf 400-101 pdf 400-101 pdf little 300-115 questions interest. 100-105 itexamlab.com Throughout the coast of Brazil, and certainly for a considerable space 400-101 pdf 100-105 itexamlab.com inland from 300-115 questions the Rio Plata to 300-115 questions Cape St. Roque, lat. 5S., a distance 100-105 itexamlab.com of more than 2000 geographical 300-115 questions miles, wherever solid rock occurs, it belongs to a granitic formation. 400-101 pdf The circumstance of this enormous area being thus 400-101 pdf constituted of materials, 100-105 itexamlab.com 100-105 itexamlab.com which almost every geologist 400-101 pdf believes have 400-101 pdf been crystallized by 400-101 pdf the action of heat under pressure, gives rise 400-101 pdf to many curious reflections. 400-101 pdf 300-115 questions Was this effect produced beneath the depths of 100-105 itexamlab.com 100-105 itexamlab.com a profound ocean? Or did 300-115 questions a covering of strata formerly extend over it, which 300-115 questions has since been 100-105 itexamlab.com removed? Can we believe that any 300-115 questions power, action for a time short of infinity, could have denuded the granite over so many thousand square leagues?

Role mogą również nadawać znaczenia, których w HTML nie ma jak np.: ostrzeżenie, okienko dialogowe, zakładki, pasek postępu, suwak, itp.
Wyjątkiem są landmarki, które nie zmieniają znaczenia elementu HTML, lecz dodatkowo określają jaką jest częścią dokumentu np. nawigacją, wyszukiwarką, artykułem, stopką, itp., ale o tym później bo … teraz zaczyna się najlepsza zabawa :).

Skoro możemy zmieniać dowolnie role znaczników, to po co nam teraz semantyczne znaczniki HTML? Zamiast <button>wyślij</button> w formularzu możemy osadzić <span role="button">wyślij</span>. Oba są teraz przyciskami. Jest jednak podstawowa różnica. Pierwszy jest przyciskiem w pełnym tego słowa znaczeniu, a to oznacza, że będzie osiągalny za pomocą klawiatury, uzyska fokus i wyśle formularz. Drugi przykład powie jedynie przeglądarce, że ma anonsować tekst „Wyślij” jako przycisk i nic więcej. Nie będzie osiągalny z klawiatury, nie otrzyma fokusa i nie wyśle formularza. Fokusa otrzyma jedynie wtedy kiedy dodamy do niego dodatkowo atrybut tabindex="0". Formularz  zostanie wysłany tylko wtedy, kiedy oprogramujemy takie zdarzenie w JavaScript.

Wnioski z podanego powyżej przykładu dowodzą, że stosowanie semantycznych znaczników HTML jest o wiele szybsze, bezpieczniejsze i nie wymaga znajomości JavaScript.

W podanym przykładzie była próba nadania znaczenia dla niesemantycznego elementu <span>. Gorzej jednak, kiedy wykonawca zmienia natywną rolę znacznika HTML.
Podczas jednego z badań dostępności okazało się, że większość odnośników na stronie głównej pewnego serwisu posiadało rolę przycisku (<a href="" role="button" >). Poruszając się po nich programem czytającym użytkownik zamiast słyszeć „link” otrzymywał informację, że jest to „przycisk”. Cała strona sprawiała wrażenie jednego wielkiego formularza z mnóstwem przycisków wprowadzając użytkownika w błąd i dezorientację.

Powyższe przykłady pokazują jak wiele zagrożeń podczas budowy serwisu czyha na webdeveloperów i programistów. Tak, napisałem „programistów”, bo to oni głównie tworzą frameworki, gotowe biblioteki, które później niczego nie świadomi webdeveloperzy wykorzystują w swoich serwisach.

Właściwości (Properties)

Właściwości ARIA określają cechy lub dodatkowe znaczenie danego elementu, które nie są dostępne w standardzie HTML. Wszystkie właściwości i statusy ARIA zaczynają się od prefiksu aria-. Najlepiej pokazać to na przykładzie:

<label for="telefon">Numer telefonu</label>
<input type="text" name="telefon" id="telefon" aria-required="true" aria-describedby="tel_info">
<p id="tel_info">Numer telefonu nie może zawierać spacji i myślników</p>

Atrybut aria-required z wartością ustawioną na true informuje aplikacje asystujące, że pole jest wymagane.
Kolejny atrybut aria-describedby informuje aplikacje asystujące, że pole tekstowe jest dodatkowo opisane przez element o identyfikatorze tel_info. Efekt będzie taki, że nawigując programem czytającym oprócz etykiety „Numer telefonu” program odczyta również dołączoną informację „Numer telefonu nie może zawierać spacji i myślników” oraz, że jest to pole wymagane.

Statusy (States)

Statusy pozwalają określić jaki jest aktualny stan elementu. W dużej części przypadków są one dynamicznie zmieniane np. za pomocą JavaScript. Najprostszym przykładem może być atrybut aria-expanded, który przyjmuje dwie wartości: true jeśli jest rozwinięty oraz false kiedy jest zwinięty.

Innym prostym przykładem jest atrybut aria-hidden, który również przyjmuje dwie wartości: true i false. Oznacza on, czy aplikacja asystująca ma dany element pominąć i go nie przetwarzać.

Zapamiętaj

Jeśli budujesz serwis za pomocą gotowych bibliotek, wykorzystujesz frameworki, zanim wybierzesz  konkretne rozwiązanie przetestuj je programem czytającym oraz sprawdź nawigację bez użycia myszki, tylko za pomocą klawiatury. Nawet jeśli autor zapewnia zgodność ze standardem WCAG oraz wsparcie ARIA.

Kieruj się podstawową zasadą (Using ARIA in HTML):

If you can use a native HTML element [HTML5] or attribute with the semantics and behaviour you require already built in, instead of re-purposing an element and adding an ARIA role, state or property to make it accessible, then do so.

Najprościej ujmując oznacza to, że jeśli to możliwe używaj natywnych semantycznych znaczników HTML zamiast stosowania roli i atrybutów ARIA.

2 myśli na temat “ARIA – role, właściwości

 1. A jak zrobić, by np zakładka (tab) zmieniała dynamicznie oznajmianie tj. jeśli jest zwinięta to: aria-expanded=”false a gdy rozwinięta to: aria-expanded=”true”? Chodzi o to, by czytnik informował, że w zależności od pozycji, podawana była właściwa informacja.

  1. Atrybut aria-expanded można stosować raczej do konstrukcji o funkcjonalności akordeonów. Dla zakładek należy użyć aria-selected jak na przykładzie poniżej.


   <ul role="tablist">
   <li role="presentation"><a href="#tab1" tabindex="0" role="tab" aria-controls="tab1" aria-selected="true">Zakładka 1</a></li>
   <li role="presentation"><a href="#tab2" tabindex="-1" role="tab" aria-controls="tab2">Zakładka 2</a></li>
   <li role="presentation"><a href="#tab3" tabindex="-1" role="tab" aria-controls="tab3">Zakładka 3</a></li>
   </ul>
   <section id="tab1" role="tabpanel">
   ...
   </section>
   <section id="tab2" role="tabpanel" aria-hidden="true">
   ...
   </section>
   <section id="tab3" role="tabpanel" aria-hidden="true">
   ...
   </section>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 6 = 7