Więcej o: „Rodzina 500 Plus” w krzywym zwierciadle programu asystującego

„Rodzina 500 Plus” w krzywym zwierciadle programu asystującego

Z początkiem kwietnia bieżącego roku w życie wszedł flagowy projekt Rządu „Rodzina 500 Plus”. Temat dofinansowania wzbudził duże emocje zarówno na arenie politycznej jak i w prywatnych domach wielu z nas. Za dużo, za mało, sprawiedliwie, czy nie – jedno jest pewne zdania na ten temat są podzielone, a debata wciąż trwa. My jednak poza wrzawą i emocjami, wyłączając się z politycznej wymiany zdań, zdecydowaliśmy sprawdzić to na czym się znamy – dostępność programu „Rodzina 500 Plus”, a ściślej rzecz ujmując postanowiliśmy taki wniosek wypełnić sami. Więcej „„Rodzina 500 Plus” w krzywym zwierciadle programu asystującego”

Więcej o: Fundusze Europejskie bez Barier

Fundusze Europejskie bez Barier

Fundusze Europejskie to jeden z obszarów otwierających się na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Mówiąc o dostępności mamy tu na myśli całokształt realizowanych projektów. Ministerstwo Rozwoju zobowiązuje projektodawców oraz instytucje korzystające ze środków unijnych do zagwarantowania dostępności architektonicznej i cyfrowej dla niepełnosprawnych uczestników projektów. Oznacza to konieczny do spełnienia wymóg dostępności wszystkich produktów powstających w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Więcej „Fundusze Europejskie bez Barier”